Moduly pre povolania a pracovné situácie

Tu nájdete materiály pre samoštúdium nemčiny. Môžete sa k nim dostať priamo cez webovú stránku. Ak chcete ukladať svoje výsledky, použite, prosím, kurzy pre samoukov na našej JASNE-Moodle platforme.

Komunikácia so zákazníkmi (B1, B2)

Témy a ich obsah

Themen und Inhalte 1
 • Vyhodnocovanie dopytu a zostavenie otázok pre zákazníkov k materiálu a požiadavkám
 • Zaznamenanie a spracovanie ponúk
 • Zodpovedanie otázok zákazníkov k podmienkam dodania a detailom výrobku
 • Vedenie rokovania o cene

Interná komunikácia

 • Spracovanie poznámok rozhovoru
 • Diskusia o úlohách a ďalších krokoch

Vhodné pre: obchodné povolania, obzvlášť pre zamestnancov v zákazníckom servise; asistentky vedúceho; vedúcich výroby, projektových manažérov
Predpoklady: jazykové znalosti na úrovni A2

START

Nemčina pre konštruktérov (B1+, B2)

Témy a ich obsah

Themen und Inhalte 3

Modul 1: Prijatie objednávky

 • Prečítanie a spracovanie objednávky
 • Rozhovor so zákazníkom o želaných vlastnostiach výrobku (technické detaily ako povrchové vlastnosti, veľkosť, miery)
 • Špecifikácia dôležitých parametrov (prevádzková rýchlosť, výkon motora a pod.)

Modul 2: Komunikácia s podnikom dodávateľa

 • Objednávka súčiastky (konštrukčnej)
 • Telefonát s dodávateľom – dohovor o špecifikácii (miery, špecifikácia pre CAD program)
 • Rozhovor so zákazníkom – parametre (veľkosti) sa musia zmeniť

Modul 3: Poradenstvo a starostlivosť o zákazníka

 • Zaškolenie zákazníka o strojoch na mieste
 • Jednoduchý návod – krok za krokom
 • Reagovanie pri problémoch stroja – vysvetlenie chyby pri obsluhe

Vhodné pre: konštruktérov, zamestnancov a vedúcich konštrukčno-výrobného oddelenia
Predpoklady: jazykové znalosti na úrovni A2

START

Nemčina pre vodičov diaľkovej dopravy (A2+/B1)

Témy a ich obsah

Themen und Inhalte 5
 • Kommunikation mit Lager-/Logistik-Mitarbeitern beim Kunden: Zufahrt zur Laderampe, Sicherheit im Werk, Be- und Entladen
 • Kommunikation mit der Polizei bei Straßenkontrollen: Kontrolle der Lenk- u. Ruhezeiten, technische Kontrolle, Gewichtskontrolle
 • Kommunikation mit Passanten: nach dem Weg fragen, Wegauskünfte verstehen
 • Frachtbrief ausfüllen

Vhodné pre: všetkých zamestnancov, zvlášť pre obchodné povolania, vedúcich oddelenia
Predpoklady: jazykové znalosti na úrovni A2

START

» START Mobile APP (web version)

Prostredníctvom skratiek A1, A2, B1 atď. sa môžete ohodnotiť a zistiť, či môžete zmysluplne používať ten ktorý modul. Viac sa dozviete tu.

Komunikácia s dodávateľmi (B1, B2)

Témy a ich obsah

Themen und Inhalte 2

Modul 1: Interná komunikácia (Telko)

 • Popis problému: veľká objednávka je kvôli chýbajúcemu modulu ohrozená; dodávateľ sa dostal do konkurzu; takýto modul nie je ponúknutý
 • Diskusia o alternatívach: návrh riešení, vyjadrenie realizovateľnosti/nerealizovateľnosti
 • Vyjadrenie názoru

Modul 2: Komunikácia sa novým dodávateľom

 • Dopyt u nového potenciálneho dodávateľa
 • Dohoda o detailoch výrobku a spôsobe platenia
 • Reakcia na ponuku a žiadosť o včasné dodanie a potvrdenie objednávky

Vhodné pre: obchodné povolania, obzvlášť pre zamestnancov v nákupe; asistentky vedúceho; vedúcich výroby, projektových manažérov
Predpoklady: jazykové znalosti na úrovni A2

START Demo

Počítačová terminológia, poruchy na počítači (A2)

Témy a ich obsah

Themen und Inhalte 4
 • Základy: PC-slovník
 • Pred a na výstave (veľtrhu): otázky pre technický personál o technickom vybavení
 • Problémy s počítačom pri prezentáciách
 • Opis chýb na webovej stránke, žiadosť o pomoc pri aktualizácii dát
 • Interná komunikácia s IT-oddelením: popis chýb na počítači, zapnutie diaľkovej údržby, ovládania

Vhodné pre: všetkých zamestnancov, zvlášť pre obchodné povolania, vedúcich oddelenia
Predpoklady: jazykové znalosti na úrovni A1

START

Nemčina pre rušňovodičov (B1, B1+)

Témy a ich obsah

Themen und Inhalte 6
 • Kommunikation mit dem Lokleiter bei Übernahme der Lok
 • Kommunikation mit dem Fahrdienstleiter bei verzögerter Ab- oder Weiterfahrt
 • außergewöhnliche Ereignisse:
  Kommunikation mit dem Fahrdienstleiter
  Kommunikation mit dem Bahninspektor
  Protokollierung der Vorgänge
 • Entgegennahme von schriftlichen Befehlen

Vhodné pre: rušňovodičov v medzinárodnej doprave
Predpoklady: jazykové znalosti na úrovni A2

START