Cudzie jazyky v konkrétnych profesijných kontextoch

Učiť sa

Učte sa cudzie jazyky so zameraním na určité povolania a situácie. Interaktívne moduly sú určené pre obchodné povolania, konštruktérov, vodičov a rušňovodičov. Cieľovými jazykmi sú nemčina, čeština, poľština a slovenčina.

Vyučovať/Vzdelávať/Učiť

Ako učiteľ, vysokoškolský učiteľ alebo vedúci kurzov si môžete materiály pre prezenčné kurzy alebo kombinované vyučovanie (lended-learning) ušiť na mieru. Oboznámte sa s vyučovacími cieľmi, vzorovými kurzmi a detailmi didaktického kontextu.

Podnikateľ & vedúci personálneho oddelenia

Znalosti cudzích jazykov pre konkrétne profesijné situácie. Vzdelávajte svojich zamestnancov prakticky. Pre obchodné situácie, pre konštruktérov alebo rušňovodičov a pre diaľkových vodičov (kamiónov). Prečítajte si viac v rubrike Využitie pre spolupracovníkov a podnikanie + štúdia.

O projekte JASNE

Témou JASNE je používanie cudzích jazykov v konkrétnych profesijných kontextoch. Viacej sa dozviete o pozadí projektu, o výsledkoch a tíme pod JASNE.