Vyučovať

Na tejto stránke uvádzame niekoľko typických učebných scenárov. Ukážeme vám, aké materiály existujú a aký didaktický koncept používa JASNE vo svojich materiáloch.

Používanie JASNE | učebné scenáre & osvedčené metódy (Best-Practise)

Materiály JASNE sú v špecifických kurzoch zameraných na povolania flexibilné. Svojim učiacim sa/poslucháčom môžete dať k dispozícii kompletný modul (pozri odkaz UČIŤ SA) alebo vybrať z jednotlivých blokov materiál a ten individuálne prispôsobiť vášmu kurzu.

Na JASNE-Moodle platforme nájdete mnoho modelových kurzov s doplňujúcimi úlohami.

Chcem materiály JASNE odporúčať svojim poslucháčom/učiacim sa na samoštúdium.

Vaši študenti/frekventanti kurzov majú nasledujúce možnosti:

1. Ísť na webovú stránku JASNE -> Učiť sa, vybrať si jeden z modulov a kliknúť na Start:

+ učiaci sa sa nemusia prihlásiť,
výsledky učenia sa nebudú uložené.

2. Zvoliť si kurz pre samoukov na JASNE-Moodle platforme:

Nemčina pre komunikáciu so zákazníkmi
Nemčina pre komunikáciu s dodávateľmi
Nemčina pre konštruktérov/výrobné podniky

+ učiaci sa musia na platforme prvýkrát zaregistrovať,
+ v kurze je možné vybrať si časti modulov,
+ výsledky učenia sa budú uložené,
+ v niektorých moduloch sú doplňujúce slovníky.

Chcem použiť JASNE v prezenčnom kurze.

Použite posluchové texty a videá vo vašom vyučovaní z vášho počítača alebo notebooku.

 • Vyberte si z ponuky častí modulov pod Učiť sa a prehrajte video cez projektor alebo jednoducho prehrajte posluchové úlohy.
 • Keď sú v triede k dispozícii počítače, môžu si študenti otvoriť časti modulov a pracovať samostatne.

Moduly alebo ich časti sa hodia tiež veľmi dobre na domáce úlohy.

 • Vyberte si z ponuky častí modulov pod Učiť sa.
 • Pošlite link vašim študentom ako domácu úlohu.
 • Na hodine môžete zopakovať slovnú zásobu, ktorú učiaci sa získali z filmov, dialógov a interaktívnych úloh, upevniť ju v podobných situačných zadaniach.

Niektoré podnety na doplňujúce úlohy vám ponúkajú naše modelové kurzyhttp://moodle.log-in-projekt.eu/course/index.php?categoryid=15.

Odporúčania a príklady vám poskytneme po pilotáži materiálov v časti Links & Downloads -> Príručka pre učiteľov a autorov kurzov.

Chcem použiť JASNE v Moodli formou blended-learning.

Blended-Learning – kombinované vyučovanie znamená: časť vyučovania sa koná ako prezentačné podujatie, časť vyučovacej látky si preberú učiaci sa s modulmi v rámci samoštúdia.

Pre túto formu učenia sa je ideálne, keď disponujete platformou na učenie, ako je napr. Moodle. Tu môžete učiacim sa priebežne poskytovať prehľad o úlohách, prelinkovať interaktívne materiály a poskytnúť doplnkové aktivity na písomný prejav, napr. ako fórum, wiki alebo chat.

 

„Ako sa dá pracovať s JASNE materiálmi v systéme Moodle?“
V našich modelových kurzoch nájdete príklady:

Nemčina pre komunikáciu so zákazníkmi
Modelový kurz Nemčina pre výrobné podniky – pre konštruktérov a študentov technických odborov.

„Chcela by som Moodle kurz s materiálmi JASNE pre môj kurz/skupinu.“

Môžeme vám vytvoriť kurz na JASNE Moodle. Napíšte, prosím, na adresu  karin.schoene[at]tu-dresden.de.

„Máme svoj vlastný Moodle. Môžeme v ňom použiť moduly JASNE?“
Áno. Sú dve možnosti.

A – Priamy link:

 • Vyberte si časti modulov pod Učiť sa.
 • Skopírujte link – adresu.
 • Vložte ten link do vášho Moodle kurzu
  [napr.: Moodle-Funktion/Moodle funkcia: Material oder Aktivität anlegen/vložiť materiál alebo aktivitu -> Link/URL].
 • Výsledky učiacich sa nebudú uložené.

B – Plug-in pre databázu modulov e-locon:

 • Váš Moodle administrátor nainštaluje e-locon Plug-In vo vašom systéme Moodle.
 • Databáza modulov je vám k dispozícii pod Moodle-Funktion: Material oder Aktivität anlegen/vložiť materiál alebo aktivitu -> LODB.
 • Priamo potom zvolíte z vášho Moodle niektorý z JASNE modulov.
 • Výhoda: výsledky učiacich sa sú v systéme Moodle ukladané a učiteľ ich môže sledovať.

V prípade záujmu sa, prosím, obráťte na karin.schoene[at]tu-dresden.de.

 

 

Chcem JASNE používať len v online-kurze.

Chcete s modulmi JASNE ponúknuť vlastný online-kurz? Odporúčame vám, doplniť si interaktívne modulové bloky s doplnkovými aktivitami zameranými na písomný a ústny prejav. Pomôžu vám pritom mnohé webové nástroje 2.0, ako napr. voki.com, vocaroo.com, voxopop.com alebo wikispaces.com a fotobabble.com.

Niektoré podnety na doplňujúce úlohy vám ponúkajú naše modelové kurzy.

Ktoré materiály už existujú?

Všeobecno-odborné jazykové poznatky pre obchodné povolania

nemčina

 • Komunikácia so zákazníkmi (A2 → B1/B2)
 • Komunikácia s dodávateľmi (A2 → B1/B2)
 • Práca s počítačom: Pomenovať problémy a vysvetliť otázky (A1 → A2)

čeština | poľština |slovenčina

 • Moja firma a ja: predstaviť seba, firmu a kolegov (→ A1)
 • Návšteva vo firme: prijať hostí (→ A1/A2)
 • Práca s počítačom: Pomenovať problémy a vysvetliť otázky (A1 → A2)
 • Základy obchodnej korešpondencie: Kontakty s obchodnými partnermi& dodávateľmi (A1 → A1/A2)
 • Príchod do hosťujúcej krajiny: hotel (→ A1)

Odborné špecifické materiály

nemčina

 • pre konštruktérov & zamestnancov oddelení konštrukcie/výroby (A2 → B1)
 • pre rušňovodičov (A2 → B1)
 • pre vodičov medzinárodnej dopravy (A2 → A2/A2+)

čeština | poľština |slovenčina

 • Čeština pre rušňovodičov (A2 → B1)
 • Čeština pre vodičov medzinárodnej dopravy (A2 → A2/A2+)
 • Slovenčina pre vodičov medzinárodnej dopravy (A2 → A2/A2+)
 • Poľština pre rušňovodičov (A2 → B1)

Linky ku kompletným modulom nájdete v časti UČIACI SA.

Didaktický koncept

Tvorba konceptu sa orientuje na nasledujúce didaktické princípy:

Zamerané na pracovné situácie

 • Učiaci sa majú byť schopní konať na svojom pracovisku v relevantných situáciách komunikatívne a primerane v cieľovom jazyku pomocou vhodných komunikačných a kompenzačných stratégií.

Zamerané na innosť

 • V nadväznosti na koncepciu prípadových štúdií/plán sú pokročilé/nadstavbové moduly založené na simulácii blízkej profesionálnej sfilmovanej situácie.
 • Predmetom týchto modulov sú autentické životné situácie. Úlohy v nich obsiahnuté sú dôležité pre učiacich sa a stavajú na existujúcich poznatkoch.
 • Filmy nadhodia otázky a problémy, ktoré učiaci sa spracujú buď

  • v silne riadených interaktívnych úlohách alebo
  • voľne, v kontexte vzdelávacích aktivít v rámci kombinovaného vzdelávania (blended learning).

Zamerané na úlohy

 • Úlohy sú zostavené tak, že sú blízke realite a učiaci sa pridržiavajú skutočnej jazykovej činnosti.

Štruktúra modulov – Objekty učenia sa

JASNE výučbové materiály sú modulárne organizované/stavané.

Modul (napr. „predstaviť seba a firmu“) sa skladá z viacerých modulových blokov – výučbových balíkov. Výučbový balík tvorí uzavretú jednotku, ktorá sa týka cieľa učenia sa, napr. „Predstaviť firmu“.

Výučbové balíky môžu byť zostavené aj k vlastným modulom. K tomu je potrebné sa zaregistrovať v časti Objekty učenia – databáza e-locon.

» Lernobjekte-Datenbank e-locon.

To top