JASNE – Alles klar ! Mehrsprachig handeln mit Erfolg

Doba trvania projektu: 01.2014 – 03.2016

Cieľom projektu je zlepšiť účinnosť firemných kurzov, ponúknuť komunikatívne situácie bežného pracovného života a skvalitniť tak jazykové znalosti zamestnancov. Oslovené sú predovšetkým firmy, ktoré podnikajú v oblasti automobilového priemyslu, ich dodávatelia, ako aj firmy zaoberajúce sa strojárskou produkciou, logistikou a dopravou.

Na základe situačnej analýzy a analýzy potrieb vo firmách vznikajú najprv detailné jazykové profily požiadaviek pre jednotlivé profesie. V rozhovoroch so zamestnancami budú zisťované typické komunikačné situácie, ktoré tvoria základy pre špecifické profesijné jazykové moduly.

V rámci projektu vzniknú:

  • Interaktívne, krosmediálne učebné moduly pre nemčinu, poľštinu, slovenčinu a češtinu – materiály môžu byť filtrované tematicky alebo podľa komunikatívnych situácií a môžu byť zostavené ako individuálne moduly pre rôzne kurzy.
  • Rámcový študijný plán, ktorý môže slúžiť poskytovateľom vzdelania a vedúcim kurzov ako predloha pre plánovanie jazykových kurzov pre profesijné kontexty.
  • Príručka s informáciami o jazykových oblastiach a požiadavkách v jednotlivých profesiách.

Vďaka rôznym modulom sú materiály flexibilné a je možné ich integrovať do firemných kurzov, na univerzity a do inštitúcií ďalšieho vzdelávania. Je možné ich zostaviť a ušiť na mieru pre konkrétne pracovné situácie a vďaka tejto situačnej orientácii motivujú k flexibilnému a pravidelnému učeniu. Sú vytvorené hravou formou a je možné pri nich využiť mobilné moderné učebné pomôcky. Profitovať môžu aj individuálni študenti (samoukovia).

Team

Technische Universität Dresden,
Multimediales Sprachlernzentrum am Lehrzentrum Sprachen und Kulturen
Kontakt: Karin Schöne, Antje Neuhoff
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/lsk/msz

fictionfarmer GbR
Kontakt: Christian Nink, René Kockisch
http://www.fictionfarmer.eu/

Univerzita Karlova v Praze, ÚJOP
Kontakt: Dana Nevrklová, Zdeněk Pressl
http://ujop.cuni.cz/strediska/liberec

Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer
Kontakt: Andrea Husmann
http://tschechien.ahk.de/

Niederösterreichische Landesakademie, Sprachkompetenzzentrum
Kontakt: Therese Reinel, Ivana Müllebner
http://sprachkompetenz.at/

Uniwersytet Jagielloński Kraków, Instytut Lingwistyki Stosowanej
Kontakt: Przemysław E. Gębal
http://www.polishstudies.uj.edu.pl/de

Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer
Kontakt: Maria Montowska, Joanna Wierzbicka-Grajek
http://www.edunet-poland.pl
http://ahk.pl/

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďaľšieho vzdelávania UK
Kontakt: Alica Bortlíková
http://www.cdv.uniba.sk/