JASNE - Alles klar! – Działać wielojęzycznie z sukcesem

Czas trwania projektu: 01.2014 – 03.2016

Celem projektu jest poprawa efektywności kursów językowych dla firm i ich pracowników oraz wspieranie efektywnego wykorzystywania języków obcych w codziennej komunikacji w sytuacjach zawodowych. Adresowany jest w szczególności do podmiotów gospodarczych i pracowników branży samochodowej, budowy maszyn i logistyki.

Na podstawie analizy sytuacji i zapotrzebowania poszczególnych przedsiębiorstw powstały szczegółowe profile wymagań językowych dla poszczególnych zawodów. W wywiadach z pracownikami ustalone zostały typowe sytuacje komunikacyjne, stanowiące podstawę do opracowania poszczególnych modułów językowych.

W ramach projektu powstają:

  • interaktywne multimedialne materiały dydaktyczne do nauki języków: niemieckiego, polskiego, słowackiego i czeskiego, z możliwością sortowania treści według tematów i działań językowych, złożone z modułów tematycznych i komunikacyjnych, do indywidualnego wykorzystania w różnych kontekstach dydaktycznych;
  • ramowy plan nauczania służący organizatorom kursów jak i ich prowadzącym zajęcia językowe o profilu zawodowym;
  • broszura ze szczegółowym opisem działań językowych oraz potrzeb komunikacyjnych dla wybranych zawodów i stanowisk pracy.

Dzięki aplikacji Learn Management System opracowane materiały mogą zostać zintegrowane z kursami realizowanymi przez firmy, ośrodki akademickie oraz instytucje doskonalenia. Dopasowane są do konkretnych zawodowych kontekstów komunikacyjnych. Motywują do nauki poprzez zorientowanie na komunikację, zabawy dydaktyczne oraz możliwość ich wykorzystania przez urządzenia mobilne. Z opracowanych materiałów mogą również korzystać uczący się indywidualnie

Team

Technische Universität Dresden,
Multimediales Sprachlernzentrum am Lehrzentrum Sprachen und Kulturen
Kontakt: Karin Schöne, Antje Neuhoff
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/lsk/msz

fictionfarmer GbR
Kontakt: Christian Nink, René Kockisch
http://www.fictionfarmer.eu/

Univerzita Karlova v Praze, ÚJOP
Kontakt: Dana Nevrklová, Zdeněk Pressl
http://ujop.cuni.cz/strediska/liberec

Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer
Kontakt: Andrea Husmann
http://tschechien.ahk.de/

Niederösterreichische Landesakademie, Sprachkompetenzzentrum
Kontakt: Therese Reinel, Ivana Müllebner
http://sprachkompetenz.at/

Uniwersytet Jagielloński Kraków, Instytut Lingwistyki Stosowanej
Kontakt: Przemysław E. Gębal
http://www.polishstudies.uj.edu.pl/de

Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer
Kontakt: Maria Montowska, Joanna Wierzbicka-Grajek
http://www.edunet-poland.pl
http://ahk.pl/

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďaľšieho vzdelávania UK
Kontakt: Alica Bortlíková
http://www.cdv.uniba.sk/