PRO LEKTORY A UČITELE

Na této stránce dostanete příklady a tipy k několika typickým způsobům výuky. Představíme Vám vytvořené materiály a didaktický koncept, který za projektem JASNE stojí.

Využití JASNE | výukové scénáře & příklady dobré praxe

Materiály projektu JASNE jsou flexibilní a je možno je využít ve specifických firemních kurzech. Svým studentům můžete dát k dispozici kompletní modul (viz odkazy v záložce PRO STUDENTY) nebo vybrat z jednotlivých modulových bloků a tyto individuálně přizpůsobit svému kurzu. Na platformě Moodle (projekt JASNE) najdete pestrý výběr příkladových kurzů s doplňujícími úkoly.

Chci doporučit svým studentům materiály JASNE pro samostudium.

Vaši studenti / účastníci kurzu mají následující možnosti:

1. otevřou si webovou stránku JASNE → PRO STUDENTY, vyberou si jeden z modulů a kliknou na START.

+ studenti se nemusejí přihlašovat
- učební proces se neukládá

2. Můžou si vybrat z těchto kurzů pro samostudium na platformě Moodle (projekt JASNE):

+ studenti se musejí na platformě jednorázově registrovat
+ v kurzu si můžou vybírat z jednotlivých částí modulů
+ učební proces se ukládá
+ v některých modulech jsou k dispozici doplňující kartičky se slovíčky a učební hry

Chci využít materiály JASNE v prezenčním kurzu.

Poslechová cvičení a videa můžete ve výuce využít z počítače nebo notebooku:

 • Vybírejte ze seznamu modulů nebo modulových bloků v záložce PRO STUDENTY: můžete přehrávat audio soubory nebo pomocí projektoru ukazovat videa.
 • Pokud jsou ve třídě k dispozici počítače, můžou si modulový blok otevřít také studenti a dělat poslechová cvičení.

Moduly nebo některé jejich části se hodí také jako domácí úkoly. 

 • Vyberte si modul nebo modulový blok v záložce PRO STUDENTY.
 • Pošlete odkaz studentům jako domácí úkol.
 • Ve vyučování můžete dále pracovat se slovní zásobou, kterou znají studenti z filmů, dialogů a interaktivních cvičení, a dále ji prohlubovat nebo situace z filmů/dialogů použít jako základ pro hraní scének.

Několik podnětů pro doplňující úkoly vám nabízejí naše modelové kurzy.

Chci využít materiály JASNE formou blended learningu s platformou Moodle.

Blended learningznamená, že část výuky se uskuteční v rámci prezenčního kurzu, část učební látky zpracují studenti v modulech samostudiem.

Pro tuto formu učení je ideální, pokud máte k dispozici výukovou platformu, jako je např. moodle. Zde můžete studentům průběžně poskytovat přehled o úlohách, všechny interaktivní materiály propojit pomocí odkazů a nabídnout dodatečné písemné aktivity např. fórum, wiki nebo chat.

„Jak se dá s materiály JASNE v moodlu pracovat?“

V našich kurzech v moodlu najdete příklady:

Chtěl/a bych vlastní kurz v moodlu s materiály JASNE.“

Můžeme vám založit kurz na moodlu projektu JASNE. Napište prosím na adresu: karin.schoene[at]tu-dresden.de.

Máme vlastní moodle. Můžeme využít moduly projektu JASNE v něm?“

Ano. Existují dvě možnosti:
A – přímý odkaz

 • vyberte modulové bloky v záložce PRO STUDENTY
 • zkopírujte odkaz z řádku adresy
 • vložte odkaz do vašeho kurzu v moodlu [např.: funkce moodlu: přidat činnost nebo studijní materiál -> link/URL]

Nevýhoda: Výsledky práce vašich studentů se neuloží.

B – Plug-in pro databanku učebních objektů e-locon

 • Váš administrátor pro moodle instaluje plug-in e-locon ve vašem moodlu.
 • Databanka učebních objektů vám pak bude k dispozici ve funkci: přidat činnost nebo studijní materiál -> LODB].
 • Přímo ve vašem moodlu pak můžete vybírat z modulů projektu JASNE.

Výhoda: výsledky vašich studentů se v moodlu ukládají a učitel může pozorovat pokroky studentů.

V případě zájmu se obraťte na karin.schoene[at]tu-dresden.de.

Chci pracovat s JASNE pouze v online-kurzu.

Chcete nabídnout vlastní on-line kurz založený na výukových modulech JASNE? Doporučujeme Vám, abyste doplnili interaktivní výukové moduly o aktivity zaměřené na psaní a mluvení. Pomůže Vám při tom mnoho nástrojů web2.0, jako např. voki.com, vocaroo.com, voxopop.com nebo wikispaces.com a fotobabble.com.

Zde jsou k dispozici modelové kurzy s mnoha doplňujícími úkoly.

Jaké materiály jsou k dispozici?

Materiály pro všechny

Deutsch

 • Komunikace se zákazníky | Kommunikation mit Kunden (B1/B2)
 • Komunikace s dodavateli | Kommunikation mit Zulieferern (B1/B2)
 • Práce na počítači: pojmenovat problémy a vyjasnit si otázky | Arbeit am PC: Probleme benennen und Fragen klären (A2)

Tschechisch | Polnisch | Slowakisch

 • Moje firma a já: představit sebe, firmu a kolegy (A1)
 • Uvítání a prohlídka firmy (A2)
 • Počítače – terminologie, problémy s PC (A2)
 • Základy obchodní korespondence: kontakty s obchodními partnery & dodavateli (A2)
 • Příjezd do hostitelské země: hotel (A1)

Materiály pro konkrétní profese

Deutsch

 • Němčina pro výrobní společnosti: konstruktéry & spolupracovníky konstrukčních / výrobních oddělení (B1+/B2)
 • němčina pro strojvedoucí (B1)
 • němčina pro řidiče dálkové dopravy (A2+/B1)

Tschechisch | Polnisch | Slowakisch

 • čeština pro strojvedoucí (B1)
 • čeština pro řidiče dálkové dopravy (A2+/B1)
 • slovenština pro řidiče dálkové dopravy (A2+/B1)
 • polština pro strojvedoucí (B1)

Odkazy k modulům najdete na PRO STUDENTY.

Didaktická koncepce

Die Gestaltung des Konzepts orientiert sich an folgenden didaktischen Prinzipien:

vztahuje se k situacím na pracovišti

Studenti by měli být schopni mluvit v cílovém jazyce v situacích, které jsou typické pro jejich pracoviště za pomoci odpovídajících komunikačních a kompenzačních strategií.

komunikace

 • V návaznosti na koncepci případových studií jsou nadstavbové moduly založeny na simulaci situace z firemního prostředí, která je zpracována ve filmové podobě.
 • Základem modulů jsou autentické situace. Úkoly, které obsahují, jsou pro učitele důležité a navazují na již získané vědomosti.
 • Ve filmech řeší studenti otázky a úkoly formou:

  • řízených interaktivních úloh
  • blended learningu

 • Úkoly jsou vytvořené tak, aby byly co nejvíce spojené s realitou

Aufbau der Module – Lernobjekte

Výukové materiály JASNE jsou organizované ve formě modulů (výukových jednotek).

Jeden modul (např. „Představit se ve firmě“) se skládá z více modulových bloků, tzv. výukových balíčků (Lernpakete). Jeden výukový balíček tvoří uzavřenou jednotku, např. „Představení firmy“.

Z výukových balíčků je možné sestavit vlastní modul. Pokud o to máte zájem, obraťte se prosím na nás. Založíme Vám kurz na platformě Moodle (projekt JASNE).

To top