JASNE – Alles klar ! Mehrsprachig handeln mit Erfolg

Doba trvání projektu: 01.2014 - 03.2016

Cílem projektu je zlepšit efektivitu jazykových firemních kurzů, nabídnout komunikativní situace ze všednodenního profesního života a vylepšit tak jazykové znalosti pracovníků firem. Osloveny jsou především firmy, které podnikají v oblasti automobilového a strojírenského průmyslu, logistiky a dopravy a dodavatelé automobilového průmyslu.
Na základě situační analýzy a analýzy potřeby ve firmách vznikají nejprve detailní jazykové profily požadavků pro jednotlivé profese. V rozhovorech s pracovníky budou zjišťovány typické komunikační situace, které tvoří základy pro specifické profesní jazykové moduly.

V rámci projektu vzniknou:

  • Interaktivní, krosmediální učební moduly pro němčinu, polštinu, slovenštinu a češtinu – materiály mohou být filtrovány tématicky nebo podle komunikativních situací a mohou být sestaveny jako individuální moduly pro různé kurzy.
  • Rámcový studijní plán, který může sloužit poskytovatelům vzdělání a vedoucím kurzu jako předloha pro plánování jazykových kurzů pro profesní kontexty.
  • Příručka s profily jazykových dovedností pro konkrétní profese.

Materiály jsou flexibilní právě díky různým modulům a je možné je zapojit do firemních kurzů, na univerzity a do zařízení dalšího vzdělávání. Jsou šité na míru konkrétním profesním situacím a motivují díky své orientaci na komunikaci k flexibilnímu a pravidelnému učení, jsou vytvořeny hravou formou a je možné při nich využít mobilní moderní učební pomůcky. Profitovat mohou i individuální studenti (samouci).

Tým

Technische Universität Dresden,
Multimediales Sprachlernzentrum am Lehrzentrum Sprachen und Kulturen
Kontakt: Karin Schöne, Antje Neuhoff
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/lsk/msz

fictionfarmer GbR
Kontakt: Christian Nink, René Kockisch
http://www.fictionfarmer.eu/

Univerzita Karlova v Praze, ÚJOP
Kontakt: Dana Nevrklová, Zdeněk Pressl
http://ujop.cuni.cz/strediska/liberec

Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer
Kontakt: Andrea Husmann
http://tschechien.ahk.de/

Niederösterreichische Landesakademie, Sprachkompetenzzentrum
Kontakt: Therese Reinel, Ivana Müllebner
http://sprachkompetenz.at/

Uniwersytet Jagielloński Kraków, Instytut Lingwistyki Stosowanej
Kontakt: Przemysław E. Gębal
http://www.polishstudies.uj.edu.pl/de

Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer
Kontakt: Maria Montowska, Joanna Wierzbicka-Grajek
http://www.edunet-poland.pl
http://ahk.pl/

Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďaľšieho vzdelávania UK
Kontakt: Alica Bortlíková
http://www.cdv.uniba.sk/