Linki & materiały do pobrania

Do pobrania

Links

Tutaj znajduje się zbiór linków JASNE. Szukaj konkretnych istotnych linków, np. język zawodowy, czeski, interaktywny albo znajdź np. linki do banku danych kompetencji albo ramowego programu kształcenia zawodowego .