Impressum

Projekt został zrealizowany przy wsparciu środków Komisji Europejskiej. Odpowiedzialność za treść strony ponosi autor; Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystywanie zamieszczonych tu danych.

Kierowanie i koordynacja projektem:

Technische Universität Dresden
Lehrzentrum Sprachen und Kulturen
Multimediales Sprachlernzentrum
Karin Schöne
01062 Dresden
Tel: +49 (0) 351 463-32669
Fax: +49 (0) 351 463-37218

Warunki użytkowania

Przygotowane w projekcie JASNE moduły do nauki języków są chronione licencją CC BY-NC-SA Lizenz.* To oznacza, że materiały mogą być powielane i rozpowszechniane, jeśli zostaną wymienieni ich autorzy, oraz materiały nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych **. Można je też opracowywać i zmieniać, jednak powstałe w ten sposób materiały będą licencjonowane na  takich samych warunkach.

Autorami produktów przygotowanych w ramach projektu JASNE są partnerzy projektu. Autorzy poszczególnych modułów do nauki języków obcych oraz kursów modelowych są wymienieni poniżej. Jako autorów proszę podać: Projekt „JASNE-Alles klar“; Autorzy w: http://jasne.org/impressum.html

* Licencja obejmuje interaktywne zadania w tym materiały tekstowe, pliki wideo i audio. Dotyczy to również obrazów, o ile ich licencja na rozpowszechnianie tego nie wyklucza. Proszę zapoznać się z informacjami na temat ilustracji w modułach i z informacjami o zdjęciach, zamieszczonymi pod nimi.

**Wykorzystanie w celach komercyjnych nie jest wykluczone, ale wymaga pisemnej zgody partnerów projektu.

Autorzy i osoby współuczestniczące (Moduły)

Moduły podstawowe (A1, A2)

Moduł Przedstawianie, Moduł Powitanie, Moduł Korespondencja handlowa

 • Koncepcja dydaktyczna, planowanie, kwerenda: Karin Schöne, Jana Škodová
 • Techniczne opracowanie zadań: Jana Škodová, Karin Schöne
 • Słowacka wersja językowa: Alica Bortlíková, P5
 • Polska wersja językowa: Agnieszka Nitek, Ania Kijoch
 • Tłumaczenie poleceń na język angielski – moduły słowackie: Alica Bortlíková,
 • Tłumaczenie poleceń na język angielski – moduły czeskie: Jindřich Belka

  Moduł Problemy z komputerem, Moduł W hotelu

  • Koncepcja dydaktyczna, planowanie, kwerenda: Ivana Müllebner, Therese Reinel, Karin Schöne
  • Opracowanie zadań – niemiecka i czeska wersja językowa: Ivana Müllebner, Therese Reinel
  • Słowacka wersja językowa: Alica Bortlíková,
  • Polska wersja językowa: Agnieszka Nitek, Ania Kijoch
  • Tłumaczenie poleceń na język angielski – moduły słowackie: Alica Bortlíková,
  • Tłumaczenie poleceń na język angielski – moduły czeskie: Jindřich Belka

   Moduły dla zaawansowanych (B1, B2)

   Moduł Niemiecki dla konstruktorów

   • Koncepcja dydaktyczna, planowanie, kwerenda: Karin Schöne, Przemysław E. Gębal , Sławomira Kołsut, Ania Kijoch,
   • Konsultacje specjalistyczne: T. Scholz
   • Słowacka wersja językowa: Alica Bortlíková, P5
   • Wywiady: Andrea Husmann, Joanna Wierzbicka-Grajek, Maria Montowska
   • Opracowanie zadań: Przemyslaw E. Gębal, Karin Schöne, Sławomira Kołsut, Ania Kijoch

   Moduł Dla maszynistów pojazdów trakcyjnych

   • Koncepcja dydaktyczna, planowanie, kwerenda: Dana Nevrklová
   • Konsultacje specjalistyczne: Zdeněk Mikeš, Kamil Marcalík
   • Opracowanie zadań: Dana Nevrklová, Věra Vykoukalová, Karin Schöne   
   • Polska wersja językowa: Agnieszka Nitek, Ania Kijoch

   Moduł Dla kierowców pojazdów ciężarowych

   • Koncepcja dydaktyczna, planowanie, kwerenda: Ivana Müllebner, Therese Reinel
   • Konsultacje specjalistyczne: …
   • Wywiady: Ivana Müllebner
   • Opracowanie zadań: Ivana Müllebner

   Moduł: Komunikacja z klientem und Moduł Komunikacja z dostawcami

   • Koncepcja dydaktyczna, planowanie, kwerenda: Karin Schöne
   • Konsultacje specjalistyczne: Ingrid Petrášová
   • Wywiady: Andrea Husmann, Joanna Wierzbicka-Grajek, Maria Montowska
   • Opracowanie zadań: Karin Schöne

   Wideo do modułów dla zaawansowanych

   • Scenariusz / skrypt i produkcja: Christian Nink
   • Ilustracje: Teddy Jones
   • Animacje i montaż: Natascha Oertel

   Kursy modelowe na platformie  moodle.log-in-projekt.eu

   • Kurs modelowy: "Komunikácia pre firemnú prax I Slovenčina ako cudzí jazyk": Alica Bortlíková
   • Kurs modelowy „Deutsch für die Kommunikation mit Kunden“: Karin Schöne
   • Kurs modelowy „Deutsch für Produktionsunternehmen“: Karin Schöne; wraz z propozycjami odnośnie podejścia zadaniowego autorstwa Sławomiry Kołsut, Przemysława E. Gębala
   • Kurs modelowy „Wizyta partnera biznesowego”: Sławomira Kołsut, Anna Kijoch
   • Kurs modelowy „Tschechisch an der Uni“: Jana Škodová

   Kredyty

   Partnerzy produkcji

    

   Lernobjekte-Datenbank und Aufgabeneditor e-locon:
   Ingenieurbüro Paul
   http://www.ibp-dresden.de/

    

   Projekt logo i materiałów reklamowych
   Kamil Wiśniewiski

    

   Ilustracje i choreografia materiałów video:
   Teddy Jones,
   Concept Art and Animation
   www.c-art-toon.com

    

   Projekt strony internetowej oraz montaż materiałów wideo:
   Natascha Oertel - noex
   Typo3 CMS, 3D Grafik + Rendering
   www.noe-x.com

   Obrazy i ikony

    

   Oprócz poniżej podanych ikon oraz jeśli nie podano źródła pochodzenia, użyte materiały graficzne pochodzą z bezpłatnych banków zdjęć. W modułach dla zaawansowanych umieszczone zostały fragmenty materiałów wideo.

   Autor: pixel mister, free for commercial use

   Autor: Omercetin, free for commercial use

   Autor: Liam McKay, free for commercial use

   Autor: Boyan Kostov, free for commercial use

   jak również inne funkcyjne ikony w bazie danych projektowych e-locon
   Autor: Sebastian Daenel; licencja CC BY-NC-ND 4.0

   Android, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.