Dla nauczających

Na tej stronie zamieszczamy odpowiedzi na kilka typowych scenariuszy dydaktycznych. Pokazujemy jakie materiały są dostępne i jaka koncepcja dydaktyczna ukrywa się za projektem JASNE i jego materiałami.

JASNE zastosowanie | scenariusze lekcji & Best-Practise

Materiały przygotowane w ramach projektu JASNE można stosować na różne sposoby na kursach językowych dla celów zawodowych. Można zaproponować uczącym się cały moduł albo z poszczególnych komponentów modułów wybierać (patrz: linki w sekcji Dla uczących się) i układać indywidualne kursy.

Chcę polecić JASNE moim kursantom do samodzielnej nauki.

Kursanci mają następujące możliwości:

1. Proszę wejść na stronę JASNE – DLA UCZĄCYCH SIĘ, proszę wybrać odpowiedni moduł i kliknąć na Start

 • kursanci nie muszą się rejestrować
 • rezultaty uczenia się nie będą zapisywane

2. Proszę wybrać kurs dla UCZĄCYCH SIĘ SAMODZIELNIE na platformie JASNE-Moodle

Niemiecki  -  Komunikacja z klientem
Niemiecki  - Komunikacja z dostawcami
Niemiecki dla konstruktorów / przedsiębiorstw produkcyjnych
Course of Slovak language on A1/A2-level for self-instruction
Czech for self-instruction (Tschechisch A1)

 • kursanci muszą się za każdym razem rejestrować
 • kursanci mogą wybierać poszczególne części modułów
 • rezultaty uczenia się są zapisywane
 • w niektórych modułach znajdują się dodatkowe karty ze słówkami

Chcę wykorzystać JASNE na kursie stacjonarnym.

Można wykorzystać poszczególne elementy modułów na swoich zajęciach używając do tego swojego komputer lub laptopa.

 • W tym celu doradzamy korzystanie z listy komponentów modułów w sekcji Dla uczących się oraz zaprezentowanie nagrań video za pomocą rzutnika multimedialnego.
 • Jeśli kursanci dysponują komputerami, to mogą podczas zajęć rozwiązywać interaktywne zadania na swoich komputerach.

Moduły oraz ich komponenty nadają się bardzo dobrze jako praca domowa.

 • Trzeba wybrać odpowiedni komoponent w sekcji Dla uczących się / komponenty.
 • Proszę wysłać link swoim kursantom jako pracę domową.
 • Na zajęciach można utrwalać słownictwo, które kursanci poznali w trakcie oglądania filmów i wykonywania ćwiczeń interaktywnych. Można również ćwiczyć sytuacje, pokazane na filmach lub w dialogach.

Inspiracje odnośnie zadań dodatkowych można znaleźć na Kursy modelowe.

Porady i przykłady podamy w przewodniku dla nauczycieli i autorów kursów.

Chcę wykorzystać JASNE w blended-learningu na platformie moodle.

Blended-learning oznacza: część nauki odbywa się na kursach stacjonarnych, a część materiału jest przeznaczona do samodzielnej pracy z modułami.

Do takiej formy nauki najlepiej jest dysponować platformą edukacyjną, np. moodle . Tutaj uczący się na bieżąco mają dostęp do zadań, możesz dodawać linki do materiałów interaktywnych i oferować dodatkowe zadania pisemne np. na forum, wiki, czat.

„Chciał(a)bym wykorzystać kurs modle wraz z materiałami JASNE podczas mojego kursu językowego”

» Możemy dla Państwa na platformie JASNE-Moodle założyć kurs. W tym celu proszę napisać do: karin.schoene@tu-dresden.de

„Mamy własną platformę moodle. Czy możemy wykorzystać moduły JASNE?”

Tak. Istnieją dwie możliwości”

·         A) Bezpośredni link

 • Proszę wybrać komponent na DLA UCZĄCYCH SIĘ
 • Proszę skopiować link z wiersza adresowego
 • Proszę zintegrować ten link z Państwa kursem na platformie moodle: Funkcja Moodle add an activity or resource (dołączyć materiał lub aktywność) –> Link/URL
 • Rezultaty uczenia się nie są zapisywane

·         B) Integracja wtyczki Plug-in z bazą danych: Lernobjekt-Datenbank e-locon

 • Pański administrator instaluje wytczkę e-locon Plug-in na Pańskiej platformie moodle
 • Baza danych Lernobjekte jest wtedy do dyspozycji pod funkcją: materiał lub aktywność LODB
 • Można wtedy wybierać bezpośrednio z platformy moodle z modułów JASNE
 • Korzyści: rezultaty uczenia się są zapisywane na platformie modle a nauczyciel ma możliwość obserwacji postępów w uczeniu się
 • W razie zainteresowania proszę się zwrócić do karin.schoene[at]tu-dresden.de

Chcę wykorzystać JASNE do kursu online

Chcesz przy pomocy modułów dydaktycznych JASNE stworzyć własny kurs online? W tym celu zalecamy uzupełnić interaktywne komponenty modułów dodatkowymi ćwiczeniami produkcyjnymi pisemnymi i ustnymi. Pomocne będą Ci przy tym liczne narzędzia web2.0-jak np. voki.com, vocaroo.com, voxopop.com, wikispaces.com i fotobabble.com.

Inspiracje odnośnie zadań dodatkowych można znaleźć na Kursy modelowe.

Porady i przykłady podamy w przewodniku dla nauczycieli i autorów kursów.

 

 

Jakie materiały są dostępne?

Ogólna zanjomość języka dla celów zawodowych & materiały dla zawodów handlowych

Niemiecki

 • Komunikacja z klientem (A2 → B1/B2)
 • Komunikacja z dostawcami(A2 → B1/B2)
 • Praca z komputerem: określanie problemów i wyjaśnianie wątpliwości (A1 → A2)

Czeski | Polski | Słowacki

 • Moja firma i ja: przedstawianie siebie, firmy i współpracowników (→ A1)
 • Wizyta w firmie: przyjmowanie gości (→ A1/A2)
 • Praca z komputerem: określanie problemów i wyjaśnianie pytań (A1 → A2)
 • Podstawy korespondencji handlowej: kontakty z partnerami biznesowymi i dostawcami (A1 → A1/A2)
 • Za granicą: Hotel (→ A1)

Berufsspezifische Materialien

Niemiecki

 • Dla konstruktorów i pracowników działów budowy maszyn i produkcji (A2 → B1)
 • Dla maszynistów pojazdów trakcyjnych (A2 → B1)
 • Dla kierowców pojazdów ciężarowych (A2 → A2+/B1)

Czeski | Polski | Słowacki

 • Czeski dla maszynistów pojazdów trakcyjnych (A2 → B1)
 • Czeski dla kierowców pojazdów ciężarowych (A2 → A2/A2+)
 • Słowacki dla kierowców pojazdów ciężarowych (A2 → A2/A2+)
 • Polski dla maszynistów pojazdów trakcyjnych (A2 → B1)

Linki do całych modułów znajdziesz w sekcji Dla uczących się.

Koncepcja dydaktyczna

Koncepcja ukierunkowana jest na następujące zasady dydaktyczne:

ZORIENTOWANIE NA ŚRODOWISKO PRACY I SYTUACJE ZAWODOWE

 • Uczący się powinni być przygotowani do działań komunikacyjnych w języku obcym w sytuacjach istotnych dla ich miejsca pracy dzięki przyswojeniu odpowiednich strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych,

ZORIENTOWANIE NA DZIAŁANIE

 • W oparciu o koncepcję studiów przypadku moduły są stworzone na bazie symulacji sytuacji zawodowej, która jest przedstawiona w filmie.
 • Istotą modułów są autentyczne sytuacje. Na nich oparte są również zadania, bardzo istotne dla uczących i odwołujące się do już posiadanej przez nich wiedzy
 • Filmy poruszają problemy i zagadnienia, które dla uczących się są albo

  • ściśle określone w ramach zadań interaktywnych ALBO
  • dowolne, w kontekście opracowania dla zaaranżowania nauki w systemie blended-learning.

ZORIENTOWANIE NA ZADANIE

 • Zadania są tak skonstruowane, żeby były autentyczne i uczyły prawdziwego działania językowego.

Budowa modułów – jednostki dydaktyczne

Materiały do nauki JASNE są zorganizowane modułowo.

Moduł (np. „przedstawianie siebie i firmy“) składa się z wielu elementów – pakietów. Każdy pakiet tworzy jedną zamkniętą jednostkę pod względem celu dydaktycznego, np. „przedstawiane firmy“

Pakiety mogą też być używane do tworzenia własnych modułów.

W tym celu zarejestruj się na platformie » Lernobjekte-Datenbank e-locon.

To top